Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne

Zakres działań

 1. separacja na wniosek małżonka lub obu stron,
 2. rozwód z orzeczeniem o winie,  bądź bez orzekania o winie stron,
 3. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka lub/i małżonka,
 4. orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania lub o jego podziale czy też przyznaniu go jednemu z małżonków,
 5. unieważnienie małżeństwa,
 6. stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 7. podwyższenie/ obniżenie wysokości alimentów,
 8. orzeczenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 9. ograniczenia, przyznania i pozbawianie władzy rodzicielskiej,
 10. ustalanie warunków kontaktów z dziećmi,
 11. ustalenie ojcostwa,
 12. uznanie dziecka,
 13. zaprzeczenie ojcostwa,
 14. unieważnienie uznania dziecka,
 15. zmiana nazwiska,
 16. przysposobienie,
 17. ustanowienia opieki,
 18. całkowite/ częściowe ubezwłasnowolnienie,
 19. ustanowienia kuratora,
 20. podział majątku,
 21. ustalenie udziałów w majątku wspólnym,
 22. zwrot nakładów na majątek osobisty,
 23. zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej.

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda