Czyny niedozwolone i odszkodowania

Czyny niedozwolone i odszkodowania

Zakres działań

Prawo cywilne odnosi się także do sytuacji, kiedy osoba odpowiedzialna za szkodę jest zobowiązana się do jej naprawienia. Może odbyć się to przez zapłatę sumy pieniężnej lub fizyczne naprawienie szkody. W przypadku uszkodzenia mienia mamy do czynienia z odszkodowaniem, a w przypadku szkód osobowych z zadośćuczynieniem. Poszkodowany musi udowodnić stratę poniesioną przez podmiot zobowiązany do odszkodowania. Wiedza z zakresu prawa regulującego kwestie odszkodowań pomaga w ustaleniu okoliczności oraz odpowiedzialności za czyn. Nasz Kancelaria zajmuje się czynnościami na etapie przedsądowym i sądowym (cywilnym i karnym) które dotyczą:

  • zdarzeń komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • szkód związanych z ruchem przedsiębiorstwa,
  • szkód wynikających z nieprawidłowego wykonywania władzy publicznej,
  • szkód wywołanych przestępstwem.

 

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda