Nieruchomości

Nieruchomości

Zakres działań

W ramach spraw dotyczących nieruchomości oferujemy  usługi w następującym zakresie:

  • ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
  • przegląd ksiąg wieczystych, rejestrów, ewidencji i akt prowadzonych dla tych ksiąg,
  • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych, których przedmiotem jest zbycie lub nabycie nieruchomości (umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, darowizny, zamiany i inne),
  • umowne lub sądowe ustanawianie służebności drogi koniecznej, przejścia i przesyłu,
  • postępowania w przedmiocie zasiedzenia prawa własności lub służebności nieruchomości,
  • postępowania negocjacyjne i sądowe w zakresie ustanowienia służebności przesyłu za odszkodowaniem i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie  z nieruchomości,
  • postępowania rozgraniczeniowe,
  • realizacja roszczeń dotyczących wydania nieruchomości, naruszania prawa własności w inny sposób, przekroczenia jej granic na skutek budowy na gruncie sąsiednim,
  • ustanawiania i wykreślania hipotek.

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda