Prawo Karne

Prawo karne

Zakres działań

Prawo karne jest specyficzną dziedziną prawa, wymagającą czasami natychmiastowej interwencji radcy prawnego. Nasza Kancelaria oferuje szeroką gamę usług związanych z pomocą prawną w sprawach karnych.

 Udzielamy pomocy na każdym etapie postępowania karnego, zarówno obwinionym, podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym. Zajmujemy się sprawami o wykroczenia i przestępstwa.

 

Podejrzany może uzyskać pomoc w trakcie postępowania przygotowawczego z zakresu:

 • obrony podejrzanego w trakcie postępowania przygotowawczego,
 • obecności przy czynnościach procesowych, takich jak przesłuchanie podejrzanego, świadka czy biegłych,
 • udziału przy uzgadnianiu wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,  
 • przygotowania zażaleń na zatrzymanie, na zastosowanie czy zmianę środka zapobiegawczego,   
 • przygotowania wniosku o mediacje i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami,
 • wniosków o umorzenie postępowania.

 

Szczegółowe czynności uzależnione są od charakteru oskarżenia oraz współpracy                         z konkretną stroną konfliktu.

Pokrzywdzonemu służymy pomocą w następującym zakresie:

 • przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji,
 • uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia w związku z przestępstwem,
 • uczestniczenia w procesie jako pełnomocnik pokrzywdzonego.

 

Oskarżony może liczyć na pomoc w następującym zakresie:

 • uczestniczenie w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy,
 • przygotowywanie środków odwoławczych (apelacji, zażalenia, kasacji),
 • składania wniosków o dobrowolne podanie się karze,
 • przygotowywania wniosku o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania,
 • przygotowywanie sprzeciwu od wyroku zaocznego lub sprzeciwu od wyroku nakazowego.

 

Na etapie postępowania wykonawczego nasza pomoc dotyczy w szczególności:

 • występowania z wnioskiem o odroczenie kary pozbawienia wolności,
 • występowania z prośbą o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • składania wniosków o przedterminowe zwolnienie.

 

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda