Zastępstwo sądowe  i pozasądowe

Zastępstwo sądowe

Zakres działań

Zastępstwo procesowe jest rozumiane jako reprezentacja Klienta przez wykwalifikowanego radcę prawnego lub adwokata i występowanie w jego imieniu przed sądami powszechnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym  i organami administracji publicznej. Kancelaria Radcy Prawnego TOTAL w ramach swoich usług oferuje zastępstwo procesowe, obejmujące również sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg itp.

Powierzenie zastępstwa procesowego powoduje odciążenie Klienta od konieczności pilnowania terminów procesowych i podejmowania działań na poszczególnych etapach trwania spraw.

Zastępstwo pozasądowe

Kancelaria oferuje również zastępstwo pozasądowe, obejmujące w szczególności reprezentację Klienta przed podmiotami i instytucjami. Zastępstwo pozasądowe może dotyczyć spraw między pracodawcami i pracownikami, kontaktów                              z ubezpieczycielami, spraw dotyczących alimentów, a także podziałów majątku. Przy tego usługach liczą się zdolności negocjacyjne pełnomocnika.

 

Oferujemy zastępstwo sądowe i pozasądowe z następujących dziedzin:  

  • prawa gospodarczego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa spadkowego,
  • postępowania egzekucyjnego,
  • prawa karnego.

 

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda