Sprawy Rozwodowe

Nasza Kancelaria zajmuje się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, dostarczając niezbędnej pomocy prawnej zarówno osobom wytaczającym powództwo o rozwiązanie małżeństwa, jak i tym, którzy w takich sprawach są osobami pozwanymi. 

Prowadzenie spraw rozwodowych to nie tylko podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez sąd rozwodu, ale także takich, które dotyczą uregulowania wynikających z rozwodu kwestii związanych m.in. z opieką nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, kontaktami z dziećmi, alimentami lub dostarczaniem środków utrzymania rozwiedzionemu małżonkowi, a również – o ile nie przedłuży to postępowania – dotyczącymi podziału majątku wspólnego. 

Reprezentacja Kancelarii obejmuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania, zarówno przed zainicjowaniem sprawy w sądzie celem uzyskania rozwodu, jak i w trakcie całego trwającego procesu sądowego, a także po prawomocnym orzeczeniu rozwodu (pomoc w dopilnowaniu formalności wynikających z wyroku sądu, chociażby poprzez ujawnienie zmian własnościowych w księdze wieczystej, powrót do nazwiska sprzed małżeństwa, wszczynanie spraw egzekucyjnych  zmierzających do wyegzekwowania zasądzonych w wyroku rozwodowym należności na rzecz rozwiedzionych małżonków lub ich wspólnych dzieci). 

O ile rozwód jest wynikiem długotrwałego i niemożliwego do przezwyciężenia kryzysu w relacji małżeńskiej, o tyle opieka prawna w samym postępowaniu sądowym prowadzona jest w taki sposób, aby w jak największym stopniu tonować emocje między małżonkami chcącymi orzeczenia rozwodu, z dbałością o komfort psychiczny reprezentowanej osoby i w celu minimalizowania negatywnych przeżyć związanych z uczestnictwem w postępowaniu rozwodowym. 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii – gwarantujemy indywidualnie dostosowane do konkretnej sprawy stawki wynagrodzenia (rozwód nie musi kojarzyć się z niemożliwym do udźwignięcia wydatkiem dla osoby reprezentowanej). 

Formularz kontaktowy

Zgoda

Zgoda

Zgoda