e-KRS

e-KRS

Od dnia 1 lipca 2021 roku weszły w życie długo oczekiwane zmiany w zakresie sposobu wnoszenia wniosków do Rejestru Przedsiębiorców KRS – od teraz wszelkie wnioski należy składać do sądu rejestrowego wyłącznie elektronicznie. Powyższe wynika z nowelizacji ustawy...
Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Podstawowe informacje o prostej spółce akcyjnej Od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się trzeci rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna (PSA), wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz...
Jak działają zdalne rozprawy sądowe?

Jak działają zdalne rozprawy sądowe?

O zdalnych rozprawach słów kilka Dnia 3 lipca 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca br. pod poz. 1090, zmieniająca...